صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه دهم

 

181. خريد يارو از لوازم يدکي: آقا ! گورز ژير صندلي راننده پژو 405 ديري ؟!!

182. شاو گارت وه خير دوس نازارم / سر غنچه گل نام بازارم

      ايقه گراني نيري خريدار / قيمتت تکه ده نام بازار ...

183. "بچو قنگت بشور" چيست ؟ ضربه روحي که فرد پس از انجام نادرست کاري مي بيند !!

184. چند نفر مي خوان قله اورست رو فتح کنن ... ميبينن يه كرده از اون بالا داره به سرعت مياد پايين ! ميگه: نچن ، نچن ، کنگر نيره !!

185. ¡¡¡¡¡¡¡~ ~¡~ چيست؟ جدا شدن يک کرد از سرچوپي جهت اجراي حرکت دو دستماله !!

186. رنگ چميلت دين و دنيامه / يه روژ نينمت عمرم تمامه

      هناسم نذر بالاي شيرينت / خوم بومه نذر نام رنگينت

      بومه صدقه هردو چميلت / هم نذر دشمن هميش قوميلت ...

187. ده در مالتان هشک بيومه جيور چو ، تيشگه بار بکرم پله !!

188. به کرده ميگن: دوست داري جاي خدا باشي ؟! ميگه: نه ! ميگن: چرا ؟ ميگه: چون جاي پيشرفت نيره !!

189. جشنواره فيلم در ايلام: قرار در پاساژ رضا (عاشقانه) ، ايلام بدون پرسه (تخيلي) ، سفر به کلاوپين (ترسناک) ، جاهلان سياه پوش (اکشن) ، بولي مهربان (اجتماعي) !!

190. حرامت بو ، چيو گوشت سگ چيست ؟ عکس العمل يه كرد بعد از ناتواني در گرفتن حق خود !!

191. از پيرزنه تو نهضت مي پرسن: 16 تا جوجه داريم ، 8 تاشو گربه ميخوره ، چندتا ديگه ميمونه؟ ميگه: هويچ ! ميگن: چرا؟ ميگه: روله وه دي جيه يان زانه ، دي گشتان خوه !!

192. تا دنيا هسه ژيانم شينه / گوشه دلگم بي همنشينه
      هرچن له دوريت قامتم چمياس / هايد وه خيالم تا دنيا دنياس ...

193. يارو خوابش سنگينه ، دزدا ميان خونش ، تمام وسايلاشو ميبرن ، بجز فرش زيرش !... پليس ميگه: اين فرشو چرا نبردن؟ ميگه: اِ فرشه ده ژير اي برار شيرته بيه !!

194. تو را من چشم در راهم ... هامه در دکليله زيو باو !!

195. حرفهاي عشقولانه کرده به دوست دخترش: باو بچيمه لب دريا قورواغ بگريم ، بطليقنيم !!

196. پدره سکته مي کنه ، زنگ ميزنن اورژانس مياد ... خانوادگي سوار آمبولانس ميشن ! دکتر ميگه: مريض کيه ؟! ميگن: ها پيشته سرمان ! وه نيساناو جاره نه !!

197. هرگز مسخره وه کسي نکه ، شايد ايو ده ته مسخره تروگ !!

198. گلاره چاوم ، يارخوش پوشم / زجر دوريد ها بان دوشم

      دستت بي بلا ارا پيامد / ارا شيريني لفظ کلامد

      هر روز دعاگو خود و کسدم / ثانيه گردان ساعت دسدم ...

199. هشت بار بنويس "عزيز ويسي" ، براي هشت نفر بفرست ... فردا يه چپال سبيل در مياري !!

200. خلوت دختران کرد با خدا:
      يا بکشم و بسين گيانم / يا بکرم ژن يارو خوم زانم !!

گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما